Vaak gestelde vragen

Hebben jullie een kantoor?

Eduvik beschikt niet over kantoren, wij zijn een zeer flexibele en moderne organisatie die overal in België aanwezig is. We zijn steeds beschikbaar via Skype of op verschillende plaatsen om lokaal af te spreken. Door geen kantoren, en de bijhorende kosten, te hebben kunnen we ook deze financieel interessante manier van werken aanbieden. Bijlessen gaan dus ook steeds door bij de leerling, leraar, online, of op een afgesproken locatie.

Wie mag er lesgeven bij Eduvik?

Het Eduvik leraren-team bestaan uit gemotiveerde mensen met het hart op de juiste plaats en een talent om mensen te helpen. Veelal sluiten studenten, recent afgestudeerden, doctoraatsstudenten en leraren zich bij ons aan. Alvorens iemand bijles mag geven word hij of zij uitgenodigd voor een gesprek waar er naar de motivatie en de nodige ervaring en pedagogische vaardigheden wordt gepolst.

Op welk studieniveau kunnen jullie helpen?

Eduvik helpt studenten op het niveau van lager, middelbaar en hoger onderwijs maar ook volwassenen. Niet zomaar elke leraar mag op elk niveau bijles geven, er wordt steed met zijn of haar kwaliteiten en kennis rekening gehouden.

Met welke vakken, studierichtingen en opleidingen kunnen jullie helpen?

Eduvik kan met ALLES helpen. De reden waarom we dit kunnen waarmaken is omdat we over zo'n uitgebreid en divers leraren-team beschikken. Zowel met de standaardvakken als wiskunde, statistiek, taalvakken en wetenschappelijke vakken kunnen wij helpen, als met meer specifieke vakken zoals thermodynamica, sterkteleer, programmeren,... We zoeken steeds leraren die in hun opleiding of professionele leven ervaring hebbe met deze vakken. Staat het vak waarvoor je hulp zoekt niet in de lijst, duid dan "Ander" aan. Onze leraren hebben hier sowieso ervaring mee.

Hoe lang duurt het voor er een leraar gevonden wordt?

Meestal duurt het 1 tot 5 werkdagen om een geschikte leraar te vinden. Veel hangt af van de regio en de gewenste vakken. Omwille van Corona kan het momenteel voor bijlessen in persoon ook langer dan gewoonlijk duren. Heb je dringend hulp nodig, kies dan best voor online bijles.

Hoe lang is de inschrijvingskost geldig?

Eduvik werkt niet met een inschrijvingskost. Wanneer je via ons op zoek gaat naar een bijlesleraar én we een geschikte bijlesleraar gevonden hebben wordt een eenmalige administratieve kost in rekening gebracht om onze kosten (zoals website, boekhouding,...) te dekken. Zoek je bijvoorbeeld in september naar een bijlesleraar wiskunde en in februari naar een bijlesleraar Frans, dan wordt er voor elke keer de kosten in rekening gebracht, op voorwaarde dat we een leraar vinden.

Wat als het niet klikt met de bijlesleraar?

Het kan natuurlijk gebeuren dat het niet klikt met je bijlesleraar. Heb je het gevoel dat die persoon je niet goed kan helpen, dan zoeken we graag een nieuwe leraar voor jou. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Goed om te weten is dat dit amper voorkomt, doordat onze bijlesleraren zorgvuldig gescreend worden zodanig dat we de juiste persoon voor u kunnen vinden.

Waar kunnen de bijlessen doorgaan?

Je kan zelf bespreken met je bijlesleraar waar de bijlessen doorgaan. Voor bijlessen op secundair niveau gaan deze quasi altijd bij de leerling thuis door, zo kan je als ouder ook een oogje in het zeil houden en feedback vragen aan de leraar. Voor studenten van het hoger onderwijs gebeurt dit vaak in studieruimtes, op kot of in lokalen van de universiteit of hogeschool. Ook kunnen de bijlessen online gebeuren. Je kan dit zeker al vermelden in de informatie die je ons geeft.