Is bijles fiscaal aftrekbaar?

2/9/2021 - Eduvik

Als ouder kan je belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen. Betekent dit dat de kosten gemaakt voor bijles ook fiscaal aftrekbaar zijn? Opgepast! We moeten hier een belangrijk onderscheid maken tussen "kinderopvang" en "bijles".

Kinderopvang als belastingvermindering

Bij kinderopvang denken we bijvoorbeeld aan naschoolse studie opvang in de basisschool voor kinderen jonger dan 12 jaar. Tijdens deze studie wordt er op toegezien dat de kinderen hun huiswerk maken. De uitgaven voor deze studie komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang.

Volgende activiteiten worden door de overheid beschouwd als kinderopvang:

  • de kinderopvang voor de aanvang van de lessen (voorschoolse opvang)
  • de kinderopvang tijdens de middagpauze
  • de kinderopvang na de normale lesuren (naschoolse opvang)
  • de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport, wetenschap, cultuur, taal ...)
  • de kinderopvang tijdens schoolvrije dagen
  • de kinderopvang tijdens weekends
  • de opvang van kinderen in internaten
  • de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan

Meer informatie over belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang kan je hier terugvinden.

Bijles is niet fiscaal aftrekbaar

Bijlessen worden jammer genoeg in deze context niet beschouwd als opvang. Op de site van FOD Financiën vinden we volgend voorbeeld terug:

"Mijn kind jonger dan 12 jaar heeft in zijn school bijles wiskunde gekregen. Komen de uitgaven voor deze bijles in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang? Neen, want deze uitgaven zijn bijkomende kosten voor het geven van cursussen in het kader van onderwijs en zijn dus geen uitgaven voor kinderopvang."

Andere voorbeelden van kosten die niet beschouwd mogen worden als uitgaven van kinderopvang en bijgevolg ook niet aftrekbaar zijn:

  • bijkomende kosten voor cursussen gegeven in het kader van onderwijs
  • de uitgaven voor bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen, zeeklassen en andere schoolreizen lidgelden van verenigingen

Is bijles fiscaal aftrekbaar? Het antwoord is jammer genoeg "Neen".