Privacy beleid

Bij Eduvik geven we om uw privacy. Daarom voorzien wij een duidelijk privacy beleid dat voldoet aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als GDPR, die van kracht werd op 25 mei 2018. Hieronder vindt u een overzicht van welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, waarvoor we deze gebruiken, hoe we uw data opslaan en hoe we deze opslaan. Alle data die wij van u vereisen zijn integraal voor het functioneren van onze diensten

1. Verwerking en beveiliging

Vanwege de natuur van onze service moeten wij verschillende gegevens verzamelen om onze bijlesservice zo vlot mogelijk te maken. Deze gegevens worden verzameld voor zowel bijlesgevers als bijlesleraars. Gegevensverzameling gebeurt tijdens de initiële inschrijving op onze website, en bij het opstellen van een aanvraag voor bijles. Hierbuiten zullen wij u nooit vragen om meer informatie, tenzij dit uitdrukkelijk nodig geacht wordt voor de werking van onze dienst. Uw gegevens worden opgeslagen in databases dat passwoord versleuteld zijn, om de maximale bescherming van uw privacy te voorzien. Uw data wordt uitsluitend gebruikt door ons, en word niet gedeeld met derden. Indien derden u willen contacteren gebeurt dit uitsluitend via ons eigen email-adres zonder een overdracht van data naar deze derde partij.

Hyperlinks die op onze site aanwezig zijn kunnen naar sites leiden met een ander privacy beleid. In dit geval is Bijleszoeker niet aansprakelijk voor mogelijke inbreuken tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betalingen gebeuren via overschrijven, online of Payconiq. Het privacy beleid van uw bank kunt u deze meestal online terugvinden. Het beleid van Payconiq kunt u terugvinden op deze pagina.

2. Welke data verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende informatie voor leerlingen en leraren. U kunt een overzicht vinden in dit segment. Al deze data wordt uitsluitend gehanteerd door onze regiomanagers en medewerkers. Cookies zijn eveneens aanwezig op onze site, en voor ons beleid op dit vlak verwijzen wij u graag door naar ons cookiebeleid. Gelieve er rekening mee te houden dat dit alle uitdrukkelijke informatie is die wij vragen, en de informatie die wij ontvangen over uw surfgedrag beschreven wordt in ons cookiebeleid.

Leerlingen

 • Naam en voornaam - Deze informatie hebben wij vanzelfsprekend nodig voor onze communicatie, zowel naar u toe als naar de bijlesleraren.
 • Telefoonnummer - Wij willen u vlot kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld om bijlessen te bespreken, voorstellen te doen of om reeds gegeven bijlessen op te volgen.
 • Adres en woonplaats - Deze informatie helpt ons om de meest geschikte bijlesleraar te vinden in uw regio. U kunt er ook voor kiezen om facturen te ontvangen via de post, waarvoor we dan ook deze info nodig hebben.
 • E-mail adres - Het merendeel van onze communicatie verloopt via e-mail. Via dit medium ontvangt u info over bijlessen, persoonlijke communicatie, follow-up berichten, facturen en onze nieuwsbrief. Wij zullen soms mails van derden verspreiden via e-mail, maar wij geven nooit uw e-mailadres uit. Verder hebt u ook uw e-mailadres nodig om uw wachtwoord te veranderen.
 • Bijlesgegevens - Dit is essentiële informatie om een zo goed mogelijk bijlesvoorstel te kunnen maken.

Leraar

 • Naam en voornaam - Deze informatie hebben wij vanzelfsprekend nodig voor onze communicatie, zowel naar u toe als naar de leerlingen.
 • Telefoon nummer - We willen je vlot kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld om bijlessen te bespreken, voorstellen te doen of om reeds gegeven bijlessen op te volgen. Meestal geven wij ook uw nummer door aan de leerling zodat u zelfstandig afspraken kunt maken.
 • Locatie waar u actief bent - Dit is belangrijke informatie om bijlesopportuniteiten in uw omgeving te kunnen voorzien.
 • E-mail adres - Een groot deel van onze communicatie gebeurt via e-mail, zoals informatie over bijlessen, voorstellen en stand van zaken op het vlak van deze diensten. Verder hebt u uw e-mailadres nodig om uw wachtwoord te veranderen.
 • Bankrekening nummer - We hebben uw rekeningnummer nodig om betalingen uit te voeren voor gegeven bijlessen
 • Studierichting en studiejaar - Deze informatie helpt ons geschikte opportuniteiten te vinden voor uw kennisgebied.
 • Curriculum Vitae - Uw cv wordt enkel geraadpleegd door onze medewerkers om u in contact te brengen met de juiste studenten.
 • Bewijs van goed gedrag en zeden - Dit document wordt enkel geraadpleegd door onze medewerkers als onderdeel van onze screening-procedure.
 • Bijles voorkeuren - Deze informatie is nodig om een overzicht te behouden van welk soort bijlessen u kunt en wilt geven, waar u deze wilt geven, wanneer u beschikbaar bent en waar uw sterke punten liggen. Dankzij deze info kunnen wij een zo vlot mogelijke samenwerking verzekeren.

3. Toegang tot uw data

In overeenstemming met het recht om vergeten te worden verwijderen wij, op aanvraag, al uw gegevens uit onze databank. Verder willen wij u de kans geven om alle informatie die u ons hebt vrijgegeven door te nemen en aan te passen. Stuur een mail naar info@eduvik.com voor verdere informatie. Dit kan echter wel leiden tot een stopzetting van onze diensten indien cruciale informatie voor onze werking verwijderd wordt. Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij dit wettelijk verplicht is. De functionaliteit van derden kan ons ook verplichten om langer uw data te bewaren. Voor het beleid van deze derden kan u raadplegen op hun respectievelijke sites: www.google.com en www.facebook.com.

4. Wijzigingen

Eduvik behoud het recht om zijn privacy beleid aan te passen. Bekijk deze pagina regelmatig voor aanpassingen. Indien u klachten hebt over ons privacy beleid kunt u ons bereiken op info@eduvik.com.