Een sportcarrière & studeren? (Voetbal)

Profvoetbal combineren met studeren? Onze leerkracht Jonas vertelt!

Eduvik leerkracht Jonas

Mens sana in corpore sano – Heb jij een gezonde geest in een gezond lichaam? Beiden zo gezond dat er nog twee heel uiteenlopende carrièrepaden voor je liggen? Prijs jezelf gelukkig, maar trap vooral niet in de valkuilen bij het studeren.

“Als je met een blessure zit ga je naar de kiné, waarom zou je dan geen bijles nemen als je voelt dat je er niet geraakt met het studeren.”

 

Topsport en studeren: een onmogelijke combinatie?

“Waar ga je voor? Je studie of je sport?” Het is een vraag die je misschien al eens hebt gekregen van familie of vrienden. Als puber was alles nog gemakkelijk te combineren, maar nu het serieuzere werk voor de deur staat, dringt zich plots een keuze op. Ga je voluit voor je geestelijke ontwikkeling en dus een trapje lager sporten? Of zet je alles in op je sportieve carrière en komt studeren op de tweede plaats? Of is er toch een scenario waarbij je niet hoeft te kiezen?   

Eigenlijk is het een uitzonderlijke luxe als die keuze in jouw handen ligt. In de meeste gevallen ligt je talent óf op het sportveld óf in het klaslokaal, maar niet op beide plaatsen.   

In het eerste geval wordt, als sportief talent, je opleiding door je omgeving gauw gereduceerd tot “dat diploma halen”. Naar de les gaan en examens afleggen wordt dan een extra verplichting buiten de hoofdactiviteit – je sport - om. Je studietraject wordt een rekbaar begrip, dat zich op alle mogelijke manieren zal buigen om toch dat formele vangnet van een diploma te behalen. Of ben je de nieuwe hoop van België voor de nobelprijs fysica? Dan is de keuze voor sport op liefhebbersniveau snel gemaakt.   

Je snapt wat ik bedoel. Het is pas wanneer je beide talenten ongeveer even nadrukkelijk aanwezig zijn dat je dus voor een echte keuze staat.  

Je kunt er inderdaad voor opteren om niets uit te sluiten. Helaas is dit geen blijvende oplossing. Vroeg of laat sta je dan weer voor hetzelfde dilemma: wat geef ik voorrang?

 

“De combinatie Sport en Studie is volgens mij absoluut mogelijk wanneer je je voldoende laat begeleiden.”

 

De Gulden Driehoek  

Laat het duidelijk zijn, combineren wordt weldegelijk moeilijk. Aartsmoeilijk zelfs, maar niet onmogelijk! Het domein met minder focus zal dan extra inspanningen van je vragen, op lastige momenten. Beeld je in dat je focus sport wordt, dan zul je extra inspanningen moeten leveren om de lessen en blokmomenten in te halen. Wanneer je medestudenten aan het ontspannen zijn na hun lange lesdag, heb jij nog alles in te halen. Als je wil slagen, zal discipline nodig zijn.

Behalve discipline is de algemene sleutel tot succes een goeie balans tussen studie, sport en sociaal leven, de zogenaamde “Gulden Driehoek.” Zet je bijvoorbeeld te veel in op sport en vrienden, is de kans groot dat je studieresultaten zullen achterblijven. Denk je alleen maar aan sporten en studeren, dan wordt het geen sinecure om nog een sociaal leven uit te bouwen, en ga zo maar door.

 

Mijn eigen ervaring  

Ikzelf had het moeilijk met het vinden van de juiste balans. Nu zou ik mezelf nooit als een voetballend Wunderkind hebben omschreven, maar er was een moment waarop ik als 18-jarige in de B-kern van Club Brugge dacht aanspraak te kunnen maken op een prof-carrière. Tegelijkertijd begon ik vol goede moed aan mijn opleiding rechten.   

Samen met de studiebegeleider op de club had ik een haalbaar schema opgesteld zodat ik het beste van beide werelden kon combineren. Zo hoefde ik niet alle trainingen mee te doen en ging ik ook niet naar alle lessen. Bovendien had ik een topsportstatuut aangevraagd bij de universiteit, dat toeliet om mijn examens iets flexibeler in te vullen. Alles leek gereed om profvoetballer te worden, én met glans te slagen in mijn rechtenopleiding uiteraard.   

Je raadt het wel, zo makkelijk was dat niet. Uiteindelijk doe je nergens alles volledig mee. Wanneer je studiegenoten in de les zitten en daarna op café gaan om elkaar te leren kennen, sta jij weer op het trainingsveld. En wanneer je ploegmakkers aan het trainen zijn, zit jij soms in de les. Je denkt en voelt dat je alles aan het doen bent, maar eigenlijk doe je geen van beide 100%.  

De eerste echte reality check kwam er pas na de eerste examenperiode. Gezakt voor meer dan de helft van de vakken: wie had dát verwacht?   

Ik had geen rekening gehouden met de Gulden Driehoek en duidelijk te weinig tijd gespendeerd aan het herhalen en instuderen van de leerstof. Tegelijk liep op voetballend vlak ook niet alles op wieltjes. Het werd met de week moeilijker om mij in de basiself te knokken van mijn team. Echt fair vond ik dat niet, want ik had met mijn rechtenstudies het zwaarste schema van de hele groep. Maar hoe kon de coach nu eenmaal verantwoorden om voor mij te kiezen in plaats van mijn concurrent, die wél alle trainingen aanwezig was?   

Ik kreeg het benauwd. Zou mijn combinatiedrang ervoor gaan zorgen dat ik nergens zou slagen? Word de middelmaat de nieuwe standaard in mijn leven? Hard werken en toch geen resultaat zien, het werkte demotiverend.   

Gelukkig voor mijn intellectuele carrière werd ik in de tweede helft van dat seizoen nog minder opgeroepen door mijn trainer en ontstond, zonder dat ik dit actief had beslist, een focus voor mijn studie. Toen ik in juni slaagde voor al mijn vakken werd het min of meer duidelijk dat er een verband moest zijn tussen mijn slechte resultaten in het eerste semester en mijn intensieve trainingsschema.  

Het heeft nog een jaartje geduurd voor ik de logische keuze durfde te maken om op een lager niveau te gaan spelen. Het vraagt wel wat tijd en inzicht om een kinderdroom definitief op te bergen, maar die keuze heeft me wel bevrijd. Het werd plots wel haalbaar om de Gulden Driehoek na te leven. Ook de duidelijkheid van de keuze voor voetbal op de 2e plaats hielp later om ook andere schoolse of buitenschoolse ervaringen niet langer te laten liggen, zoals een Erasmusuitwisseling, een simulatie van een diplomatiek congres of het schrijven voor het universiteitsblad.   

Een combinatie is volgens mij absoluut mogelijk wanneer je je voldoende laat begeleiden. Het lijkt misschien vreemd dat ik bij blessures  spontaan naar de kinesist ging maar geen bijlessen nam wanneer ik gebuist was.

Combineer je topsport met studeren? Zoek een werkbaar schema met je sportclub, ga voor het topsportstatuut en durf bijles nemen.

 

Groeten en succes!
 
Joans